Alla 10+ som har varit upp i min båt
14,1

12,2
11,66
10,74
10,73
10,66
10,33
10,5
11,09
10,00
10,00
12,24