FÅNGSTRAPPORTER/DAGBOK ÖVER GUIDNINGAR


(P.g.a. hög arbetsbelastning har jag tyvärr halkat efter med dagboken här och därför har även ett stort antal pass fallit bort. Givetvis är dessa inte bortglömda, men jag har av tidsskäl fått teckna ner enbart ett urval av alla guidningar. Framöver är målsättningen att notera samtliga guidningar såklart - även bakåt i tiden)