FÅNGSTRAPPORTER/DAGBOK ÖVER GUIDNINGAR


(P.g.a. hög arbetsbelastning har jag tyvärr halkat efter med dagboken här och därför har även ett stort antal pass fallit bort. Givetvis är dessa inte bortglömda, men jag har av tidsskäl fått teckna ner enbart ett urval av alla guidningar. Framöver är målsättningen att notera samtliga guidningar såklart - även bakåt i tiden)

För att slippa dubbeljobb med rapporter och bilder så kommer det läggas ut på min FB sida direkt under fiskepassen!
Ni hittar min sida på FB under samma namn som här inne! mangesfiske