Fisketurer 2018

Våren 2018 Planerar att komma igång i slutet på Mars

JuniJuli 

Juli Månad siktar vi in oss på Mälargösen

1/7 Bokad Finns plats kvar
5/7 Bokad
6/7 Bokad
7/7 Bokad "2 Platser kvar)

8/7 Bokad
9/7 Bokad
10/7 Bokad
12/7 Ledigt
13/7 Bokad 
14/7 Ledigt
15/7 Ledigt
20/7 Bokad
21/7 Bokad

22/7 Bokad
26/7 Bokad

27/7 Bokad
28/7 Bokad
29/7 Prelbokad


Våren 2018

April-Maj

Dessa månader är det åter dags för att primärt rikta fisket efter gädda.

Hör av dig/er om ni redan nu vet att du/ni vill  boka upp en tur under dessa månader.

Augusti

3/8 Ledigt
4/8 Kan ej!
5/8 Bokad
Maj

4/5 Bokad
5/5 Bokad
6/5 Bokad
10/5 Bokad
11/5 Bokad

12/5 Bokad
13/5 Bokad
14/5 Bokad
17/5 Bokad
18/5 bokad
19/5 Bokad
20/5 Bokad
22/5 bokad
24/5 Bokad
25/5 Bokad
26/5 Bokad
27/5 Bokad
31/5 Bokad