Fisketurer 2019

Våren 2019 Planerar att komma igång Mars månad

Kan rekommendera Östrahjälmaren i mars månad efter jakt på stor gädda.
Beroende på vinter så hoppas på att köra igång andra helgen i Mars !
Östrhjälmaren så sköljer det betydligt tidigare än Mälaren!,


Mars

17/3 Prelbokad
23/3 Bokad
24/3 Bokad
26/3 Bokad
30/3 Bokad
31/3 LedigtApril

5/4 Prelbokad
6/4 Bokad
12/4 Ledigt
13/4 Ledigt
14/4 Bokad
19/4 Ledigt
20/4 Ledigt
21/4 Ledigt
26/4 Ledigt
27/4 Ledigt
28/4 Ledigt
Försommaren 2019

Maj-Juni

Dessa månader är det dags för att primärt rikta fisket efter gädda.

Hör av dig/er om ni redan nu vet att du/ni vill  boka upp en tur under dessa månader.

Maj

4/5 Bokad
5/5 Bokad
8/5 Bokad

10/5 Bokad
11/5 Ledigt
12/5 Ledigt
17/5 Ledigt
18/5 Bokad
19/5 Bokad
24/5 Bokad
25/5 Bokad
26/5 LedigtJuni

7/6 Ledigt
8/6 Ledigt
9/6 Ledigt
14/6 Bokad
15/6 Bokad
16/6 Ledigt
21/6 Ledigt
22/6 Ledigt
23/6 Ledigt
28/6 Ledigt
29/6 Prelbokad
30/6 Ledigt